ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བསྐྱར་བཅོས་ཁྲིམས་གཞིར་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་གཞིར་སྒྱུར་བཅོས་བཏང་བར་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་གོང་ལ་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ཁ་སང་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་མོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་བ་དང་ཉེན་རྟོག་མི་སྣ་རྣམས་འཁྲུགས་འཛིངས་བྱུང་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་འགྲེམ་འགྲུལ་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ཁག་ཅིག་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG