ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༠༣/༢༣

བུད་མེད་ལ་བཙན་གཡེམ་དང་རྩུབ་སྤྱོད་འགོག་ཐབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཉེ་དུས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རེའི་ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་དང་བུད་མེད་ལ་བཙན་གཡེམ། རྩུབ་སྤྱོད་ཀྱི་རིགས་ཕོག་གི་ཡོད་པ་སྔོན་འགོག་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་ལྟར་ལས་འགུལ་དེར་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་ཡང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད། ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཉམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་ཟླ་བ་ལགས་སུ་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG