ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གིས་མི་མང་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་མེད་ཟེར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གིས་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་དམག་འཁྲུག་གི་ཐད་དུ་མི་མང་ལ་ཆེད་མངགས་མགོ་སྐོར་བཏང་མེད་ཅེས་གསལ་བཤད་བྱས་འདུག འདི་ནི་ཝ་ཤིན་ཊོན་ཡིག་ཟམ་ཚགས་པར་ལ་ལོ་༡༨་ཕྱིན་པའི་ཨ་རིའི་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་དམག་འཁྲུག་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཐབས་མེད་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གིས་མི་མང་ལ་གནས་ཚུལ་ལོག་འགྲེལ་བྱས་ཡོད་པ་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་ཁ་གསལ་འཁོད་འདུག་ཅེས་གནས་ཚུལ་ཞིག་སྤེལ་བའི་རྗེས་སུ་དེ་ལྟར་གསལ་བཤད་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG