ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༠༢/༠༣

དཔེ་ཀློག བོད་མི་གཞིས་སྤོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་རིའི་བྷོ་སི་ཊོན་ས་གནས་ཀྱི་བོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་དཔེ་དེབ་གསར་པ་སྟེ། བོད་མི་གཞིས་སྤོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་པ་ཞིག་གསར་དུ་དཔར་འགྲེམ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། གཤམ་ལ་ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་པ་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་དཔེ་དེབ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་གཙོ་འགན་བ་སྒར་དཔོན་ཚང་བྱམས་པ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG