ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༠༡/༣༠

ཨ་ཉ་སེང་སྒྲའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་ལྐོག་ཟ་ཐེར་འདོན་གྱི་འཐབ་རྩོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཐེར་འདོན་པ་སྟེ། བོད་པ་ལས་འགུལ་བ་ཨ་ཉ་སེང་སྒྲར་སྤྱི་ཚོགས་དཀྲུགས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཏེ་ལོ་༧་ལ་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད། ཁོང་གི་མཉམ་དུ་བོད་པ་གཞན་པ་༨་ལའང་ནག་ཉེས་གཅིག་མཚུངས་བཙུགས་ནས་བཙོན་འཇུག་གི་ཉེས་ཆད་ཕོག་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། གཟའ་འཁོར་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་ཨ་ཉ་སེང་སྒྲས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཐེར་འདོན་གྱི་ལས་འགུལ་ཅི་ཞིག་སྤེལ་མིན། ཁོ་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་གི་ཉེས་ཁྲིམས་གཅོད་དགོས་དོན་སོགས་ལ་གླེང་མོལ་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG