ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༢༥

རྒྱ་ནག་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་ཕྱི་འབྲེལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་ལོ་བཞིའི་རྗེས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡག་ཏུ་གཏོང་བར་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་ཞིག་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་རྒྱལ་ས་སོལ་ལ་འབྱོར་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG