ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

ཨ་རིའི་ཧོང་ཀོང་གི་ཁྲིམས་ཡིག་དང་རྒྱ་ནག་གི་རྒོལ་ལན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༢་ཉིན་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ནས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་འདུག   དེ་ནི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་ཧོང་ཀོང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོའི་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནས་དངོས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལ་གྱུར་པར་རྒྱ་ནག་གིས་རྒོལ་ལན་སློག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་དག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཉེས་གཅོད་ལ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མིན།

XS
SM
MD
LG