ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཞིན་ཅང་ལ་བསྐྱོད་རྒྱུ་འགོག་སྲིད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་པ་ཚོ་ཞིན་ཅང་ས་ཁུལ་དུ་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་བཀག་འགོག་བྱ་སྲིད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་ཧོན་ཆོའོ་གསར་ཤོག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཞིན་ཅང་གི་གནད་དོན་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་མཁན་འབྲེལ་ཡོད་ཨ་རིའི་གཞུང་འཛིན་མི་སྣ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོའང་རྒྱ་ནག་ལ་འགྲོ་སྐྱོད་ཀྱི་ཐོངས་མཆན་བཀག་འགོག་བྱ་སྲིད་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG