ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་རིགས་ཚོགས་པ་ཁག་དང་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན།


བྱང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁེ་ན་ཌར་གནས་འཁོད་རྒྱ་ནག་གི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་མ་འོངས་པར་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱེད་མི་ཆོག རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་གྱི་སྐུ་དབང་ནི་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་འབའ་ཞིག་ལ་ཡོད་ཅེས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG