ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

རྒྱལ་དོན་མ་དངུལ་འབུལ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བརྙན་ཐུང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་བོད་པ་ཚོས་རྒྱལ་དོན་མ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ནི་བོད་པ་མི་རེ་ངོ་རེར་སྐབས་སུ་འཁྲིས་པའི་འོས་འགན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སྟེ་ ཚང་མས་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་དོན་མ་དངུལ་འབུལ་དགོས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་བརྙན་ཐུང་ཞིག་བཟོ་བསྐྲུན་གྱིས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པས་བརྙན་ཐུང་དེ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་རྐང་བཞེས་པ་ས་གནས་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྒོ་རབ་བསྟན་སྒྲོལ་ལགས་སུ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG