ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

རྒྱ་ནག་དང་དེའི་ཕྱི་འབྲེལ་སྟོབས་ཤུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ལས་དོན་ཁང་གིས་སྙན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ནི་ཨ་མི་རི་ཀ་ལས་ཀྱང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཕྱི་འབྲེལ་བཙུགས་ཡོད་པའི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་དེར་གྱུར་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG