ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༣

ཧོང་ཀོང་གི་རང་དབང་ལ་རྡོག་བརྫིས་བཏང་བར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱ་དགོས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་གཞུང་གིས་ས་གནས་དེའི་མི་མང་གི་ཞི་བའི་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་རང་དབང་དང་གཏམ་བརྗོད་རང་དབང་བཅས་ལ་འཆར་གཞི་དང་སྒོ་རིམ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་བརྩི་མེད་བརྡལ་བཤིག་བཏང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཧོང་ཀོང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བ་ཚོར་དྲག་གནོན་བྱས་པ་བཅས་ལ་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱིས་ཡོངས་གྲགས་སུ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱ་དགོས་ཞེས་ཧོང་ཀོང་གི་འཐབ་རྩོད་པ་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG