ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༥

རྫོང་ཆོས་གྲྭ་ཚང་གི་འགན་ཁུར་འོག་རྒྱ་ལམ་གསར་བཟོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་སློབ་གྲྭ་ནས་གཞིས་གྲོང་ཀ་པའི་བར་དུ་རྒྱང་ཐག་སྤྱི་ལེ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་གྱི་རྒྱ་ལམ་ཞིག་ཡོད་པར་ད་སྔ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་མཁན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་བར་བརྟེན། ལམ་ཁ་བདེ་སྙོམས་མེད་པར་དབྱར་དུས་ཆར་ཞོད་སྐབས་སུ་འདམ་བག་དང་ཉོག་ཆུ་འཁྱིལ་ཞིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG