ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

ཨི་རག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་གྲོས་གཞི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨི་རག་ཏུ་བཅའ་སྡོད་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་རུ་ཁག་གིས་ཨི་རག་གི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་དུས་བདེ་ཞོད་འཇགས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་མཇུག་སྒྲིལ་ཐུབ་པའི་གྲོས་གཞི་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG