ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ཇཱི་མཱི་ཀར་ཌར་གྱི་སྙུང་གཞི་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་སྨོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཇཱི་མཱི་ཀར་ཌར་ཁ་སང་རེ་གཟའ་ཟླ་བའི་ཕྱི་དྲོར་སྨན་ཁང་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ་དང་། དེ་རིང་གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཞོགས་པར་ཁོང་གི་ཀླད་པར་གཤག་བཅོས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་དགུང་ལོ་༩༥་ལ་ཕེབས་པའི་སྐུ་ཞབས་ཀར་ཌར་ནི་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འཚོ་བཞུགས་ཡོད་པའི་གྲས་ཀྱི་ཚེ་ཐག་རིང་ཤོས་སུ་ཡིན་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG