ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

ཝྭི་ཏེ་ནམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཐིགས་༩་ཅན་གྱི་ཁ་པར་གཞུང་བཞེས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་ཞེས་ས་ཐིགས་༩་འཐེན་པའི་ས་ཁྲ་ཞིག་བཀྲམ་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་བདག་དབང་རྩོད་པའི་ས་ཐིགས་དེ་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བར་རྒྱ་ནག་ནས་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་དང་རླངས་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཆས་ནང་དུའང་ས་ཐིགས་༩་ཅན་གྱི་ས་ཁྲའི་རི་མོ་བཅུག་ཡོད་པས་ཝྭི་ཏེ་ནམ་གྱི་གཞུང་གིས་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་དང་རླངས་ཕྱོགས་སྟོན་འཕྲུལ་ཆས་དེ་རྣམས་གཞུང་བཞེས་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG