ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༤

བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་མི་མང་གནས་སྤོར་དང་དེའི་ཤུགས་རྐྱེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་ས་ཁུལ་ནས་བོད་པ་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་ས་གནས་གཞན་ལ་གནས་སྤོར་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད་ཅིང་། དབུལ་ཐར་མཁྲེགས་གཏོར་དང་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་ཟེར་བའི་ལས་གཞིའི་འོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་མི་མང་རྣམས་ས་གནས་གཞན་ལ་གནས་སྤོར་བྱེད་དུ་འཇུག་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་རེད། ཞིང་འབྲོག་མི་མང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གང་འདྲ་ཞིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐད་ལ་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་པ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལགས་མཉམ་དུ་གླེང་མོལ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG