ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༢/༠༩/༣༠

ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་མགྲོན་འབོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་དོན་རྩོད་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཚོས་གྲོས་མོལ་བྱེད་བཞིན་པར་གྲོས་མཐུན་ཞིག་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ། ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་གྲོས་མཐུན་དེར་མིང་རྟགས་འགོད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ཨ་མི་རི་ཀར་མགྲོན་འབོད་བྱས་ཡོད་ཅེས་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ལས་སྣེ་ཞིག་གིས་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG