ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་ཧོང་ཀོང་གི་འགོ་ཁྲིད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཟེར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་མི་མང་གིས་ཟླ་བ་ལྔ་ཙམ་ལ་ས་གནས་དེའི་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧོང་ཀོང་དམིགས་བསལ་ཁུལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་ཁྲིད་ཁེ་རི་ལམ་དང་ཧོང་ཀོང་ས་གནས་གཞུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། ཧོང་ཀོང་གི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ས་གནས་དེའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་སེལ་དགོས་ཞེས་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་བརྗོད་ཡོད་པ་སོགས་གསར་ཤོག་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG