ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༢/༠༩/༣༠

བཀག་ཉར་འོག་གི་ཁ་ཆེའི་བུད་མེད་ཚོའི་སྐྱེ་སྒོ་བཀག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཞིན་ཅང་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དང་བཀག་ཉར་འོག་ནས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁཱ་ཛཀ་སི་ཐན་ལ་བྲོས་བྱོལ་ཐུབ་པའི་བུད་མེད་ཚོས་རང་ཉིད་བཀག་ཉར་སྐབས་སུ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཉམས་མྱོང་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཁ་ཆེའི་བུད་མེད་ཚོར་སྐྱེ་སྒོ་འགོག་པའི་བྱ་ཐབས་མང་པོ་ཞིག་ལག་ལེན་བསྟན་ནས་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོའི་མི་འབོར་སྐྱེད་འཕེལ་གྱི་ནུས་པ་མེད་པར་བཏང་སྟེ་མི་རིགས་གཙང་སེལ་གྱི་བྱ་ཐབས་ཤིག་ལག་བསྟར་བཞིན་འདུག་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG