ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

ཧོང་ཀོང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་རྩིས་སྤྲོད་ཁྲིམས་གཞི་ཕྱིར་བསྡུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་ས་གནས་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བསྟུད་མར་བྱུང་སྟེ་ཟླ་བ་བཞི་ཙམ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་ཐོག་མའི་འབྱུང་རྐྱེན་ནི་དོགས་ཡོད་མི་སྣ་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོའི་སྲིད་གཞུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་དགོས་ཞེས་ཧོང་ཀོང་གཞུང་གིས་བཏོན་པའི་ཁྲིམས་གཞི་དེ་ཡིན་ཞིང་། རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཧོང་ཀོང་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་རྩོད་གཞི་ཆེ་བའི་ཁྲིམས་གཞི་དེ་བརྩི་མེད་བཏང་ནས་དངོས་སུ་ཕྱིར་བསྡུ་གཙང་མ་བྱས་ཡོད་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG