ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༡

བལ་ཡུལ་གྱི་བོད་པའི་གནས་སྟངས་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་བལ་ཡུལ་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་འབྱོར་བའི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲིམས་དོན་མཉམ་རོགས་ཀྱི་གྲོས་མཐུན་ཞིག་བཞག་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་ཕྱིས་འབྱུང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱིས་ཉེས་ཅན་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་འཇོག་རྒྱུའི་སྔོན་འགྲོའི་གྲ་སྒྲིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་འཁོད་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་གནས་སྟངས་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་ཉེན་འདུག་ཅེས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་གླེང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG