ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༢/༡༢/༠༦

བོད་རྒྱ་ནག་ཁོངས་མིན་པའི་དཔེ་དེབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཟུར་པ་ལིའུ་ཧན་ཊང་གིས་བོད་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁོངས་མ་རེད་ཅེས་བརྩམས་པའི་དཔེ་དེབ་ཞིག་ཐོན། ཉེ་ཆར་ཟླ་འདིར་ཐེ་ཝན་གངས་ལྗོངས་པར་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔེ་དེབ་དེ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་ནས་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་རིན་མེད་དུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG