ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

ཆུ་ལོག་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་རྒྱ་གར་བར་བཀའ་ཤག་གི་རོགས་དངུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡེའི་རྫོང་ཁག་༡༡་ལ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེན་བྱུང་སྟེ་མི་རྒྱུ་ཟོག་གསུམ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་བོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔའི་ནང་གི་བོད་པ་ཚོས་ས་གནས་རྒྱ་གར་གྱི་མི་མང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་མཚོན་ཆེད་དུ་ཞལ་འདེབས་འདུ་འགོད་བྱས་ཡོད་པར་མ་ཟད། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གིས་ཀྱང་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ལྔ་རོགས་རམ་གནང་བ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་ལ་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG