ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་སིང་སྤོལ་ལ་བོད་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་ཟླ་༡༠་པའི་ཚེས་༡༨་ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནེའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཛམ་གླིང་ན་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སྦོལ་གྱི་འགྲན་སྡུར་ཞིག་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་ དེར་བོད་པ་ན་གཞོན་ཁག་ཅིག་གིས་བོད་དང་ཧོང་ཀོང་གི་དོན་དུ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་གུལ་ཞིག་བརྩམས་ཡོད་པའི་སྐོར། བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གིས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་བོད་དོན་ལས་གུལ་བ་བསྟན་རྡོར་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG