ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་ཨ་རིའི་ཤེས་ཡོག་ལྟེ་གནས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིར་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ཁག་གི་ལས་སྣེ་ཚོས་ཨ་རིའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་གནས་ཁག་དང་ཉམས་ཞིབ་ལས་ཁང་སོགས་ཀྱི་ལས་སྣེ་ཚོར་ཐུག་འཕྲད་མ་བྱས་གོང་དུ་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་དགོས་པའི་སྒྲིག་གཞི་གསར་བཟོ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG