ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་གནོན་ཤུགས་དང་ཨ་རིའི་བློ་འཚབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་གང་ཅིའི་ཐད་དུ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད་པར་ཨ་རི་གཞུང་གིས་ཧ་ཅང་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཐེ་ཝན་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་དོན་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུ་དེར་ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཐེ་ཝན་དུ་བཅའ་སྡོད་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་ཇཱེམ་སི་མོ་རི་ཡ་ཐེས་བཤད་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG