ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༤

རྒྱ་ནག་གིས་ཆིངས་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་ལོག་པར་གཏོང་སྲིད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་བལ་ཡུལ་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱེ་བོ་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་ལ་མིང་རྟགས་འགོད་ཐུབ་མེད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་དང་བལ་ཡུལ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལུགས་ལས་དོན་མཉམ་རོགས་ཀྱི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གིས་ཆིངས་ཡིག་གསར་པ་དེ་བཀོལ་སྤྱོད་ལོག་པ་གཏོང་སྲིད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG