ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

བལ་རྒྱ་གཉིས་ཀྱིས་རྩིས་སྤྲོད་ཆིངས་ཡིག་མ་བཞག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་བལ་ཡུལ་ལ་ཉི་མ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་༢༠་ཐམ་པར་མིང་རྟགས་བཀོད་ཀྱང་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱིས་ཉེས་ཅན་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཆིངས་ཡིག་དང་རྒྱལ་སྲུང་། ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་བཅས་ཀྱི་གྲོས་མཐུན་ཁག་སྐེ་མཚམས་དེར་མིང་རྟགས་འགོད་རྒྱུ་བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཤིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG