ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༧

ཨ་བྷི་ཨྷ་མེ་ཐེ་ལ་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩་ལོའི་འཛམ་གླིང་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ནི་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཨི་ཐོ་ཕི་ཡའི་སྲིད་བློན་ཨ་བྷི་ཨྷ་མེ་ཐེ་ལ་ཐོབ་སོང་ཞེས་དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་༡༡་ཉིན་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ནོར་ཝེའི་རྒྱལ་ས་ཨོ་སོ་ལོར་གཞིས་ཚུགས་པའི་ནོ་བྷེལ་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་གིས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG