ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་སྐྱེ་ཁམས་གཏོར་བརླག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་སྐྱེ་ཁམས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་གསེར་དངུལ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱས་ནས་དུག་ཆུ་རྣམས་གཙང་སེལ་མ་བྱས་པར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་འདུག་ཅེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁོར་ཡུག་ལྟ་ཞིབ་ཚན་པས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ཞིག་དང་། བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG