ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཞུ་གཏུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སི་པེན་དུ་གནས་འཁོད་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་གྱིས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་ཏུ་བོད་དོན་ལ་སེམས་ཁུར་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་འདས་པའི་ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཉི་མ་ལྔའི་རིང་ལ་ཡུ་རོབ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཡོང་ཐབས་ལ་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། སྐུ་གཞོག་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་སུ་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG