ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༤

དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གྲོས་གཞི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ལས་འཆར་དང་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་དང་བོད་མི་དམངས་ཀྱི་འབྲེལ་བར་བཀའ་སྡུར་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་དང་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་པ་བགྲེས་པ། དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་དང་ས་གནས་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ། མི་དམངས་ཀྱི་འཐུས་མི་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་༢༤་ནས་འཐུས་མི་༣༤༠་ལྷག་ཚོགས་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་༣་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཅུར་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བརྗོད་གཞི་གཉིས་ལ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG