ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་འཛིན་བཟུང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་སྤྱི་ཟླ་༩་པའི་ནང་དུ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་དགོན་པ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ་དང་། ད་ལྟའི་བར་དུ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་གང་དུ་འགོག་ཉར་བྱེད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཅིང་། ཀིརྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་གྲོགས་པོ་ཚོས་བཤད་ན་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་གྱིས་རྟག་ཏུ་སྐད་འཕྲིན་རྒྱབ་ལྗོངས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏོང་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་དང་བསམ་ཚུལ་ལན་མང་སྤེལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་

XS
SM
MD
LG