ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

ཧོང་ཀོང་གི་ངོ་རྒོལ་བས་གདོང་འབག་གྱོན་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་༡༠་པའི་ཚེས་༣་ཉིན་རོ་ཡེ་ཊར་གསར་འགྱུར་ཁང་སོགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན་ཧོང་ཀོང་ས་གཞུང་གིས་མ་འོངས་པར་ཧོང་ཀོང་ལ་ངོ་རྒོལ་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཚོས་གདོང་འབག་གྱོན་མི་ཆོག་པའི་ཛ་དྲག་གི་ཁྲིམས་གཞི་ཞིག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག ཁྲིམས་གཞི་འདི་སང་ཉིན་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་ཉིན་ཧོང་ཀོང་དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ཁེ་རི་ལམ་གྱིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱ་སྲིད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG