ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

ཞིང་པར་སྒེར་བདག་ས་ཞིང་མེད་པའི་དཀའ་ངལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འོག་ཏུ་ས་ཞིང་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ལམ་ལུགས་དེས་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་བཀག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐེབས་བཞིན་འདུག་ཅེས་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོག་དུས་བབ་ཚགས་པར་ལ་དཔྱད་བརྗོད་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་སྤེལ་འདུག

XS
SM
MD
LG