ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

བོད་པའི་དྲྭ་རྒྱར་ནད་འབུས་གཏོར་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ཊོ་རན་ཊོ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་དམངས་ཉམས་ཞིབ་ལས་ཁང་དང་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG