ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་ལ་དམིགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་དམ་བསྒྲགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལོ་རེའི་སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡ཉིན་ནི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་ཡིན་པས་དུས་ཡུན་འདིར་རྒྱ་ནག་གི་ས་གནས་མང་པོར་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་ད་ལོ་དེ་ལས་ཀྱང་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བ་བྱ་རྒྱུའི་འགོ་བཙུགས་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་ཐེངས་༧༠སླེབས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་ནས་ཞིན་ཅང་གི་བར་དང་། ཧོན་ཀོང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་སྒོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་བཅས་སུ་བདེ་སྲུང་མི་སྣ་ཕོན་ཆེན་འགྲེམས་འཇོག་གིས་ད་ལྟ་ནས་དམ་བསྒྲགས་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG