ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༢/༡༠/༠༣

ཨོ་སི་ཏྲེ་ལི་ཡེའི་དྲ་རྒྱར་ལྐོག་འཛུལ་བྱེད་མཁན་རྒྱ་ནག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལོ་འདིའི་འགོ་སྟོད་དུ་ཨཽ་སི་ཏྲེ་ལི་ཡེའི་གྲོས་ཚོགས་དང་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་དྲ་རྒྱ་ལ་གཞན་གྱིས་ལྐོག་འཛུལ་བྱས་ཏེ་ གསང་བའི་གནས་ཚུལ་རྐུ་འཁྱེར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་དེའི་རྒྱབ་ལ་རྒྱ་ནག་ཡོད་པ་ ཨཽ་སི་ཏྲེ་ལི་ཡེའི་གསང་བའི་ལས་ཁང་ཁག་གིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་ འོན་ཀྱང་ རྒྱ་ནག་དང་ཚོང་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུར་གནོད་སྐྱོན་ཡོང་སྲིད་པའི་བློ་འཚབ་བྱས་ཏེ་ གནས་ཚུལ་དེ་ཕྱི་བསྒྲགས་བྱས་མེད་པའི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG