ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་པ་ཕྱིར་སློག་བྱས་པ་ཚོ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་མ་རེད་ཟེར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་བོད་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བའི་བོད་པ་༦་ས་མཚམས་སུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་མཐའ་སྲུང་དམག་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་ཅིང་། འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་བལ་ཡུལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་འདྲི་རྩད་བྱས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན་བལ་ཡུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོས་བོད་པ་ཁག་ཅིག་ས་མཚམས་བརྒལ་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཐོག་ཏུ་སླེབས་པ་བདེན་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG