ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༨

སྲིད་སྐྱོང་ལ་གྲོས་ཚོགས་སུ་སྣེ་ལེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་ལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དམངས་གཙོ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པས་སྣེ་ལེན་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། སྐབས་དེར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ནན་སི་ཕེ་ལོ་སི་ཕེབས་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་བྱས་ན་འཛམ་གླིང་གི་གནད་དོན་གང་གི་ཐད་ལའང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགན་ཁུར་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ནན་བརྗོད་གནང་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG