ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

ཨོ་གླིང་དང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་ཁང་གིས་ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་སར་འགྲེམ་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་བོད་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། འདི་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་༣༠་ཐམ་པར་བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་གྱིས་བོད་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་རེད། དགུ་བཅུ་གསུམ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་དང་སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ལ་བོད་དོན་ཁྱབ་སྤེལ་ལས་འགུལ་སྐོར་གླེང་མོལ་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG