ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེ་ཝན་གྱི་ཞུ་སྐུལ་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་ཚོགས་ཞུ་སྐུལ་ཚོགས་པས་སྤྱི་ཚེས་༣་ཉིན་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ་ལྟར་ན་ཚོགས་པ་འདིའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཟླ་བ་འདིའི་སྤྱི་ཚེས་༦་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནེག་ཡོག་ཏུ་བསྐྱོད་ནས་ཐེ་ཝན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བསྐྱར་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དང་ཧོང་ཀོང་གི་ངོ་རྒོལ་ལས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར།

XS
SM
MD
LG