ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པའི་སྙན་ཐོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པས་༢༠༡༩་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཡོད་ཅིང་། སྙན་ཐོ་དེར་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་བཀོད་པ་དེར་རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་། ཞིན་ཅང་དང་བོད་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཤོད་མཁན་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྟབས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་ཞིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG