ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་༧་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། འཛམ་གླིང་གི་བཟོ་ལས་ཡར་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་༧་གྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་ཧོང་ཀོང་གི་རང་སྐྱོང་གནས་བབ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མི་མང་གིས་ཧོང་ཀོང་གཞུང་ལ་མུ་མཐུད་དུ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་ཟང་ཟིང་གི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་གི་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་འབྲེལ་ཡོད་ཕྱོགས་ཁག་ཚང་མས་བརྟན་ལྷིང་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་༧་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་བཞག་པའི་གྲོས་ཆོད་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་དགག་པ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG