ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་ཐད་འཁྱོག་བཤད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འདས་པའི་ཟླ་བ་གཉིས་ལྷག་གི་རིང་ཧོང་ཀོང་དུ་ཉེས་ཅན་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞི་བཅོས་སྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐེངས་ཁ་ཤས་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་འདིའི་ཐད་ཨ་རི་གཙོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཚོགས་པ་མང་པོས་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་གནོན་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་གསར་འགོད་རང་དབང་ཡིན་པའི་ཧོང་ཀོང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་འདིའི་ནང་དུ་ཛ་དྲག་གི་ངང་དུ་ཡོད་པའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་འདི་ཅི་ལྟར་ཞི་འཇམ་དུ་གཏོང་བའམ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG