ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ཐེ་ཝན་གྱི་གསར་ཁང་འགའ་དང་རྒྱ་ནག་དངུལ་སྒོར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་དུས་ཤིག་ནས་ཐེ་ཝན་དང་རྒྱ་ནག་གི་འགལ་ཟླའི་ཛ་དྲག་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉུང་མཐར་ཡང་ཐེ་ཝན་གྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ལྔ་ལ་དངུལ་སྒོར་སྤྲད་ནས་ཐེ་ཝན་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་གཅིག་གྱུར་འབྱུང་ཐབས་སུ་ཐེ་ཝན་མི་དམངས་ཀྱི་བསམ་བློ་བསྒྱུར་རྒྱུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོད་པའི་གསར་འགྱུར་སྤེལ་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་བཏང་འདུག ཐེ་ཝན་གྱི་གསར་ཁང་དེ་དག་གི་གྲས་སུ་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁང་དང་ཚགས་ཤོག་པར་སྐྲུན་ཁང་སོགས་འདུག་ཅེས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་ཞོགས་པའི་ཚགས་ཤོག་གི་སྟེང་དུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG