ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

དྲྭ་ལམ་གྱི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ལ་དམ་དྲག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲྭ་ལམ་དུ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བརྗོད་བྱ་ཁག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིག་གིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ནས་སྲིད་གཞུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ན་རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་དེར་མི་དམངས་ཤོག་སྒོར་༣༠༠༠༠་ཡས་མས་བྱ་དགའ་སྤྲོད་ཆོག་ཅེས་བོད་རང་སྐྱོངས་ལྗོངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG