ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧུ་ཧྲི་གེང་གློད་འགྲོལ་གཏོང་དགོས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོ་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཧུ་ཧྲི་གེང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་མགོ་རྟིང་སློག་ཐབས་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས་ཀྱིས་ལོ་༧་ལ་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་ནི་ཉེས་མེད་ཉེས་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གསར་པས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG