ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༤

རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་བཀག་འགོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠་ལོའི་ཐེ་ཝན་གྱི་འོས་འདེམས་ཆེན་མོ་སླེབས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར་པེ་ཅིང་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་དམངས་སྒེར་པ་རྣམས་རང་དབང་གི་སགོ་ནས་ཐེ་ཝན་ལ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་དུ་འགྲོ་སྐྱོད་བྱེད་ཆོག་ཅེས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་༤༧་ལ་གཏན་ཁེལ་བྱུང་ཡོད་པ་མེད་པར་བཏང་ཡོད་ཅིང་། ཐེ་ཝན་གྱི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་དག་ཡིན་པས་རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་བཀག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG